DU ER HER

Siste nyheter


Markant nedgang i branndøde i romjulen

Antall branndøde i romjulen er mer enn halvert. Likevel er romjulen årets klart mest brannfarlige periode. Eldre og pleietrengende, personer med nedsa... Les mer »

Håndballstjerner i fyr og flamme

Stjernene på Norges kvinnelandslag i håndball viser sitt samfunnsengasjement ved å stille opp i kalenderen til brannvernkampanjen Aksjon boligbrann. Les mer »

Om aksjonen


Om Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforenin... Les mer »


TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider
Aksjon boligbrann er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
Norsk brannvernforening, Gjensidige Forsikring, samt brannvesen og Det lokale el-tilsyn over hele landet.